Лабораторія духовно-морального виховання Інституту духовного розвитку людини

Про роботу

Науково-дослідної лабораторії духовно-морального виховання

Мелітопольського державного педагогічного університету

імені Богдана Хмельницького

2020 рік

Науковий керівникдоктор педагогічних наук, професор Москальова Людмила Юріївна

Основні напрями роботи лабораторії:

  • Науково-дослідний;
  • Навчальний;
  • Виховний.

Науково-дослідний напрям діяльності співробітників лабораторії представлено результатами захисту дисертаційних досліджень:

  • 2020 р. аспірантка С. В. Подпльота (науковий керівник д-р пед. н., проф. Москальова Л. Ю.) захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – «Педагогічні основи тьюторських практик у моральному вихованні студентів у коледжах і університетах Англії» зі спеціальності 011 освітні, педагогічні науки.
  • 2020 р. докторант Шевченко Ю. М. (консультант д-р пед. н., проф. Москальова Л. Ю.) захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук – «Теоретико-методичні засади готовності студентів вищих навчальних закладів до духовно-морального розвитку молодших школярів у крос-культурному просторі» зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання.

Основні публікації:

Moskalyova, Luydmyla та Maksymov, Oleksandr та Gurov, Serhiy та Gurova, Tetiana та Yakovleva, Viktoria (2020) Pedagogy of Argumentation: Teaching the Skills of Argumentation to Older Teens. Journal of History Culture and Art Research, 9 (1). с. 156-171. ISSN 2147-0626

Yakovleva, V. A. та Moskalyova, L. Yu. та Rashуdova, S. S. (2020) Life competence of personality as a condition of life creation: origins and modern dimension. Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 1 (94). с. 277-300.

Механізми управління процесом виховання моральної культури майбутніх учителів-дефектологів/ Л. Ю. Москальова, Л. Є. Єрьоміна/  Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / Гол. редактор Г. П. Шевченко. Вип. 2 (95). Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. (С. 130-139)

Life competence of personality as a condition of life creation: origins and modern dimension /Moskalyova, L. Yu., Yakovleva, V. A. та та Rashуdova, S. S./ Духовність особистості: методологія, теорія і практика, (2020).1 (94) (с. 277-300).

Керівником лабораторії Москальовою Л.Ю. прорецензовано наукове видання “ОСНОВИ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ. 5-9 КЛАСИ. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для закладів загальної середньої освіти” (46 с.)

За зазначений період отримано свідоцтва про реєстрацію авторського права:

Москальова Л. Ю., Помиткін Е. О. (2020) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на літературний письмовий твір “Робочий зошит для вивчення учнями 1 класу інтегрованого курсу “Людина. Родина. Світ” Частина 2. “Зима”. 97140.

Москальова Л. Ю., Помиткін Е. О. (2020) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на літературний письмовий твір “Робочий зошит для вивчення учнями 1 класу інтегрованого курсу “Людина. Родина. Світ” Частина 1. “Осінь”. 97139.

Москальова Л. Ю., Помиткін Е. О. (2020) Свідоцтво про реєстрацію авторського права літературний письмовий твір “Робочий зошит для вивчення учнями 1 класу інтегрованого курсу “Людина. Родина. Світ” Частина 3. “Весна”. 97138.

Навчальний напрям діяльності лабораторії представлено викладанням дисциплін для здобувачів вищої освіти Спеціальності Початкова освіта, Спеціалізації «Християнськаетика» (Практико-орієнтований курс християнської етики Модуль 1. Комплекс тренінгових програм з проблем духовно-морального виховання учнів початкової школи; Мистецтво у духовно-моральному вихованні учнів  Модуль 1 Фасилітація і тренінг на курсах духовно-морального спрямування; Модуль 2. Фасилітація і тренінг на курсах духовно-морального спрямування; Актуальні проблеми християнської етики з курсовою роботою Модуль 1. Сакральне мистецтво у духовно-моральному вихованні учнів; Модуль 2. Етичні тексти Святого письма тощо).

Виховний напрям діяльності лабораторії:

Студентами та співробітниками лабораторії прийнято активну участь у зимових благодійницьких акціях; підготовлено відео-матеріали для проведення заходу «Дарунки Святого Миколая».