Лабораторія філологічних досліджень

Лабораторія створена з метою проведення досліджень, теоретичну основу яких становлять основні положення когнітології – однієї з провідних галузей прикладних і фундаментальних досліджень, що об’єднують представників різних наук.

Лабораторія діє за напрямком – Концептологія в системі гуманітарних наук. Основне завдання лабораторії – розроблення лінгвокогнітивної методики дослідження та експериментальних методів вивчення концептів.

Завдання лабораторії:

– опис новітніх парадигм когнітивної лінгвістики;

– виведення типології концептів у національній концептосфері;

– проведення вільного асоціативного експерименту серед студентів Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького;

– керівництво науково-дослідною роботою студентів (післяекспериментальна обробка масиву даних, написання наукових статей та дипломних робіт);

– використання результатів роботи лабораторії під час проведення науково-методичних семінарів для вчителів;

– видання словника нового типу – «Українського асоціативного словника»;

– репрезентація напрацювань лабораторії в межах щорічної Міжнародної наукової конференції «Концептуальні проблеми функціонування мови в полікультурному просторі»;

– випуск щорічного збірника наукових праць «Мова. Свідомість. Концепт».

Конференція проводиться у співпраці з такими установами: Вища лінгвістична школа, (м. Ченстохово, Польща); Шуменський університет «Єпископ Костянтин Преславський» (м. Шумен, Болгарія); Південно-Казахстанська державна фармацевтична академія (м. Шимкент, Казахстан). По результатам роботи конференції вийшло одинадцять випусків збірника «Мова. Свідомість. Концепт».

Ведеться робота над створенням «Українського асоціативного словника», який вже містить 60 словникових статей.