Лабораторія психофізіологічних досліджень

Керівник Лабораторії – кандидат психологічних наук, доцент Шевченко Світлана Віталіївна

Мета діяльності Лабораторії – створення умов для проведення науково-методичних, експериментальних досліджень з актуальних і пріоритетних проблем психології та психофізіології, діагностики психічних, особистісних, психофізіологічних показників та поведінкових реакцій учасників освітнього процесу Університету, а також інших осіб різних вікових груп.

Основними завданнями діяльності Лабораторії є:

1) організація, координація та проведення наукових та експериментальних досліджень відповідно до напряму роботи Лабораторії;

2)  проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень із договірних тематик;

3) надання наукових, діагностичних, консультаційних, експертних та інших видів послуг учасникам освітнього процесу, кафедрам, іншим структурним підрозділам Університету, а також іншим юридичним та/або фізичним особам на підставі окремих договорів (угод), ініціатором яких є Лабораторія за погодженням завідувача кафедри;

4) збір та узагальнення результатів досліджень за напрямом діяльності Лабораторії;

5) участь у підготовці наукових і науково-педагогічних кадрів, сприяння підвищенню якості підготовки здобувачів вищої освіти: бакалаврів, магістрів, аспірантів та докторантів.

Сучасний комплекс для тестування, що наявний в Лабораторії має безліч можливостей й переваг:

?Понад 600 психологічних і психофізіологічних тестів

?Індивідуальна конфігурація для спрямованості дослідження

?Найповніша база актуалізованих норм

?Максимальна об’єктивність і точність результатів

?Групове бланкове та мережеве тестування

?Високий ступінь захисту персональних даних.

ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ Лабораторії психофізіологічних досліджень

для замовлення звертайтеся

тел. (0619) 44 86 24 або e-mailpsiholgmdpu@gmail.com 

ПослугаЦільова аудиторія
Проведення діагностики 
1. Загальна психодіагностика ( індивідуальна оцінка поточного стану пізнавальних психічних процесів; стійких особливостей особистості та специфіки прояву активності)Діти, дорослі, підлітки
2. Професійна психодіагностика (профвідбір і профорієнтація, періодичний контроль фахівців, оцінка професійно важливих якостей для різних професій)Підлітки, старшокласники, дорослі
3. Клінічна психодіагностика (виявлення та оцінка ступеня тяжкості психологічних розладів на тлі діагностики соматичної патології  особистості)Діти, підлітки, дорослі
4. Дитяча психодіагностика  (оцінка пізнавальних процесів, емоційного стану та адаптації дітей до умов навчання та виховання)   – оцінка  емоційного стану дитини, рівень шкільної зрілості, особливості стосунків у сім’ї. –  вивчення особливостей когнітивних функцій, реакцій на різні види діяльності, рівня невротизації дитини – профорієнтаційний блок (підбір сфери майбутньої діяльності відповідно до психотипів і особистісних якостей)Діти, підлітки, старшокласники (зокрема в рамках поглибленого медико-психолого-педагоігчного обстеження)
дошкільники
діти молодшого та середнього шкільного віку
старшокласники
5. Соціальна психодіагностика (діагностика особливостей стилю спілкування та взаємодії між особистістю і групою)Діти, підлітки, дорослі
6. Психофізіологічна діагностика (апаратна діагностика властивостей та функціональних станів нервової системи, особливості координації, моторики,  самообслуговування,  оцінка рівня адаптивних можливостей до навантажень з нервово-психічним напруженням др.)Дорослі, діти, підлітки
7. Психодіагностика сім’ї (аналіз подружніх відносин, особливостей спілкування батьків і дітей; діагностика внутрішньо сімейних та дитячо-батьківських відносин)Діти, підлітки, дорослі
8. Комплектація «Спорт» (комплексна оцінка важливих для спортивної діяльності психофізіологічних та психічних властивостей організму: функціональної асиметрії людини, особистісної тривожності, стійкості до впливів стрес-факторів; оцінка функціонального стану спортсмена, його готовності до виступу (грі), своєчасна діагностика стану перетренованості та виявлення початкових стадій захворювання)Діти, підлітки, доросліСпортсмени в рамках поглибленого медичного обстеження 
Надання консультативних послуг щодо результатів діагностикиДіти, підлітки, дорослі
Надання рекомендацій за результатами діагностикиДіти, підлітки, дорослі

ДОСЯГНЕННЯ

1. Супровід освітнього процесу (проведення навчальних занять на базі лабораторії).
Велике значення в розвитку методології психологічної діагностики мають технічні засоби стимуляції, реєстрації та обробки психодіагностичної інформації.
Здобувачі вищої освіти спеціальності Психологія, в рамках
практичних занять відпрацьовують навички проведення комп’ютерного психодіагностичного дослідження за допомогою сучасних комп’ютерних програм. Тести з включають в себе методики, що діагностують рівень розвитку загальних і спеціальних здібностей, пізнавальних процесів, особистісні, емоційно-вольові особливості, психофізіологічні показники, особливості психомоторних реакцій особистості тощо.

2. Консультування здобувачів вищої освіти та стейкхолдерів з питань діяльності Лабораторії, ознайомлення практичних психологів м. Мелітополя, директора КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» ММР ЗО Тетяни Колодіної з можливостями роботи Лабораторії, обговорення питань подальшої співпраці.

3. В межах реалізації програми підвищення кваліфікації для психологів та практичних психологів, науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти всіх рівнів акредитації зі спеціальності 053 Психологія за освітньою програмою «Сучасні інноваційні технології в освіті та психології» 03 грудня 2019 року співробітниками Лабораторії психофізіологічних досліджень було організовано та проведено науково-методичний семінар “Сучасні методи психофізіологічної діагностики особистості”. Доцент Шевченко С.В. презентувала присутнім унікальні можливості, переваги комп’ютерного комплексу, особливості складання протоколу за результатами діагностики особистості. Учасники семінару мали можливість ознайомитися власноруч з напрямами роботи Лабораторії, дослідити за допомогою обладнання власні психологічні, особистісні, емоційні та психофізіологічні показники.

Презентація, поширення інформації про діяльність, напрями роботи та наукові досягнення Лабораторії.

– в межах участі у Міжнародному культурно-просвітницькому фестивалі «З Країни в країну», де були презентовані напрями роботи та можливості діяльності Лабораторії (10.08.19р.);
– в межах участі в інтеркультурному фестивалі «Віра. Надія. Любов» (28.09.2019 року)


– презентація можливостей Лабораторії в межах участі у заході «Бізнес-FEST Покровський ярмарок у Мелітополі» (13.10.2019 року) в парку культури та відпочинку імені М. Горького, де на тематичній локації викладачі кафедри психології презентували діяльність своєї унікальної Лабораторії психофізіологічних досліджень.
–  під час проведення Міжнародної  науково-практичної конференції «Пріоритетні напрями психолого-педагогічного супроводу в освітньому просторі Нової української школи: організація, координація, науково-методичне забезпечення» (12-13 вересня 2019 року), де учасники мали змогу познайомитися з діагностичною базою Лабораторії та унікальним сучасним обладнанням (зокрема викладачі кафедри практичної психології Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка відмітили високий рівень науково-технічного забезпечення у підготовці психологів, розвиток їх професійних компетентностей в сучасній Лабораторії, можливість здійснювати психодіагностику на сучасному апаратурному обладнанні).


– розробка та розповсюдження іміджевої  продукції (рекламних буклетів) про Лабораторію психофізіологічних досліджень, реклама через соціальні інтернет мережі
–  презентація можливостей Лабораторії та її обладнання у віртуальній екскурсії, що розміщена на сайті Університету
– в рамках існуючих угод між Університетом та центром «Побратим», міським відділом освіти, районною лікарнею розповсюдження інформації щодо представлення платних психологічних послуг

СПІВРОБІТНИЦТВО

27 вересня 2019 року Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького в рамках першого офіційного візиту Лабораторію психофізіологічних досліджень відвідали Надзвичайний і Повноважний Посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні пані Анка Фельдгузен і Генеральний консул Німеччини у м. Донецьк (офіс м. Дніпро) пан Штефан Кайль.

Підписання білатеральної угоди про співпрацю між Лабораторією психофізіологічних досліджень та Вищою лінгвістичною школою у м. Ченстохова (червень 2019 року)

Здійснення діагностики психічних, особистісних, психофізіологічних та поведінкових реакцій учасників освітнього процесу та інших осіб за окремими догодами, зокрема укладання угоди з  відділом з гуманітарних питань Гірсівської сільської ради (12.12.2019 року).     Договір підписали ректор університету Анатолій Солоненко і голова Гірсівської сільської ради Наталя Попова.

НАУКОВИЙ ДОРОБОК

Шевченко С.В. Психофізіологічні показники розумової працездатності здобувачів вищої освіти /С.В. Шевченко // Технології розвитку інтелекту. – В. 3(2). – 2019. – С. 70-83. Фахове видання Режим доступу http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/5941

Шевченко С.В. Особливості діагностики навчальної мотивації здобувачів вищої освіти /С.В. Шевченко // Теорія і практика сучасної психології. – В. 2 (1). – 2019. – С. 159-163. Фахове видання, Index Copernicus Режим доступу http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/3397

Шевченко С.В. Ключові аспекти дослідження психофізіологічної адаптації першокурсників /С.В. Шевченко // Вісник КНУ імені Т.Г. Шевченка. Серія «Психологія». – В. 1 (10). – 2019. – С. 109-112. Фахове видання Режим доступу http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8036/

Шевченко С.В. Особливості адаптації першокурсників до навчального навантаження сучасного освітнього процесу вищої школи
/С.В. Шевченко, І.Г. Денисов // Актуальні проблеми психології: зб. Наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – В. 11 (20). – 2019. – С. 345-361. Фахове видання Режим доступу   http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8061

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796 (із змінами) «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» та згідно Положення про порядок надання платних послуг Мелітопольським державним педагогічним університетом імені Богдана Хмельницького затвердженого 29 квітня 2016 року Вченою радою університету (протокол № 1), Положень про Лабораторію психофізіологічних досліджень кафедри психології Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького затвердженого Вченою радою університету від 24.04.2019 року, протокол № 13 був складений перелік платних послуг Лабораторією психофізіологічних досліджень. Наказ № 107/37-06 від 18.11.19р. про введення в дію платних послуг Лабораторії психофізіологічних досліджень  при кафедрі психології.

Здійснення діагностики психічних, особистісних, психофізіологічних та поведінкових реакцій учасників освітнього процесу та інших осіб за окремими догодами.   Зокрема,            12 грудня відбулося урочисте підписання договору про надання платних освітніх послуг психологічного характеру між Мелітопольським державним педагогічним університетом імені Богдана Хмельницького (кафедра психології, Лабораторія психофізіологічних досліджень) і Гірсівською сільською радою (відділ з гуманітарних питань). Договір підписали ректор університету Анатолій Солоненко і голова Гірсівської сільської ради Наталя Попова.