Лабораторія психології здоров’я

Керівник лабораторії – доктор психологічних наук, доцент Ковальова Ольга Вікторівна.

Основною метою діяльності Лабораторії є проведення наукових досліджень, виконання науково-дослідних робіт, виготовлення наукової-методичної продукції, провадження інноваційної діяльності, а також забезпечення умов для здійснення підготовки фахівців.

Основними завданнями діяльності Лабораторії є:

 • Організація, координація та проведення наукових та експериментальних досліджень відповідно до напряму роботи Лабораторії;
 • Проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень із договірних тематик;
 • Надання наукових, консультаційних, експертних та інших видів послуг учасникам освітнього процесу, кафедрам, іншим структурним підрозділам Університету, а також іншим юридичним та/або фізичним особам на підставі окремих договорів (угод);
 • Організація впровадження результатів досліджень і розробок у виробництво та навчальний процес;
 • Сприяння підвищенню якості підготовки фахівців: бакалаврів, магістрів, аспірантів та докторантів;
 • Встановлення зв’язків з науковими і освітніми закладами в галузі психології здоров’я.

Співпраця Лабораторії психології здоров’я і ГО “Особливе батьківство” – відео “Непомітна інвалідність”

ПЕРЕЛІК  ПОСЛУГ Лабораторії психології здоров’я

для замовлення звертайтеся

тел. (0619) 44 86 24 або e-mailpsiholgmdpu@gmail.com

 1. Надання інформаційних послуг про особливості виховання, розвитку та навчання дітей (навчально-методичні семінари, майстер-класи, лекторії тощо). Цільова аудиторія: батьки, вихователі, педагоги
 2. Психологічне консультування батьків про особливості виховання, розвитку та навчання дітей та підлітків. Цільова аудиторія: батьки
 3. Складання індивідуальної програми розвитку дитини, складання програми розвиваючого навчання (підготовка дитини до школи, розвиток пізнавальних психічних процесів); складання корекційної програми (корекція проблемних зон в розвитку дитини). Цільова аудиторія: батьки, діти
 4. Проведення корекційних занять, згідно індивідуальної програми розвитку дитини. Цільова аудиторія: діти
 5. Розробка і проведення психологічних тренінгів. Цільова аудиторія: педагогічні працівники, батьки, діти, педагогічні працівники.

НАУКОВА РОБОТА

Протягом 2019-2021 років в лабораторії виконується наукова роботи молодих учених, що виконується за рахунок коштів загального фонду державного бюджету «Розробка методології психолого-педагогічного супроводу сімей, які виховують дітей з особливими потребами» (номер держреєстрації 0119U002003).

Наукові працівники наукової теми (співробітника кафедри психології)

 • доктор психологічних наук, доцент Ковальова Ольга Вікторівна
 • кандидат психологічних наук, доцент Прокоф’єва Олеся Олексіївна
 • старший викладач Варіна Ганна Борисівна

ДОСЯГНЕННЯ

З метою апробації результатів дослідження  організували й провели:

 • науково-практичний семінар «Сучасні батьківські збори: педагогіка партнерства і толерантності» в рамках І Відкритого освітнього форуму «Нова українська школа: партнерство в дії» – д.психол.н., доц. Царькова О.В., к.психол.н., доц. Прокоф’єва О.О. та ст.викл. Варіна Г.Б. 58 учасників – вчителів, психологів, методистів різних освітніх закладів. (10.01.2019 р.)
 • навчально-методичний семінар «Особливості використання об’ємної пісочної манділи «Грані власного Я» в інклюзивному просторі» – д.психол.н., доц. Царькова О.В., к.психол.н., доц. Прокоф’єва О.О. та ст.викл. Варіна Г.Б. Учасники: 12 практичних психологів з різних шкіл м. Мелітополя. (2019 р.)
 • навчально-методичний семінар «Особливості використання лялькотерапії в роботі сучасного психолога з родиною, яка виховує дитину з інвалідизацією» – д.психол.н., доц. Царькова О.В., к.психол.н., доц. Прокоф’єва О.О. та ст.викл. Варіна Г.Б. 34 учасники: студенти денної та заочної форми навчання спеціальності «Психологія», практикуючи психологи. (2019 р.)
 • майстер-класи «Робота з емоціями дитини в психотерапевтичному процесі», «Мандалотерапія в роботі з дітьми та підлітками», «Вчителі і батьки: точки зіткнення», «Об’ємна пісочна мандала «Грані власного Я»; трансформаційна гра «Розправ крила» в рамках Міжнародної науково-практичної конференції  «Пріоритетні напрями психолого-педагогічного супроводу в освітньому просторі Нової української школи: організація, координація, науково-методичне забезпечення» (12-13 вересня 2019 р.)
 • апробація тренінгу «Ресурси жіночності» для співробітників Центру комплексної реабілітації для людей з інвалідністю з метою психоемоційного розвантаження та профілактики емоційного вигорання (29.03.2019 р., доц. Прокоф’єва О.О.). 20 учасників.
 • апробація психотерапевтичної групи за методом психодрами (березень-липень 2019 р.) на базі Центрі реабілітації для осіб з інвалідністю ММР ЗО (доц. Прокоф’єва О.О.). Учасники – батьки дітей з обмеженими можливостями здоров’я – 15 осіб.
 • семінар з міжнародною участю «Духовне бачення інклюзивного простору в освіті» (27.03.2019 р.) – доц. Царькова О.В., доц. Прокоф’єва О.О., ст.викл. Варіна Г.Б., ст.викл. Чорна В.В., ст.викл. Яковенко І.О. Учасники – представники громадської міжнародної організації «Friends of the Mennonite Centre in Ukraіne» (Канада), співробітники Центру реабілітації осіб з інвалідністю, студенти, психологи (всього 30 осіб).

Діяльність презентована на сайті МДПУ ім. Б. Хмельницького за посиланням: https://mdpu.org.ua/nauka/fundamentalni-ta-prikladni-naukovi/naukova-robota-molodyh-uchenyh-shho-vykonuyetsya-za-rahunok-koshtiv-zagalnogo-fondu-derzhavnogo-byudzhetu/novini-proektu/

Договори про співробітництво

 • Білатеральна згода про співпрацю між Лабораторією психології здоров’я Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (Україна) та WYŻSZA SZKOŁA LINGWISTYCZNA w Częstochowie (Польща) (зареєстровано Мелітопольським державним педагогічним університетом імені Богдана Хмельницького № 04/38-32 від 10.12.2019 р.).
 • Договір про надання платних послуг психологічного характеру кафедрою психології МДПУ імені Богдана Хмельницького з Гірсівською сільською радою Запорізької області від 12.12.2019 р.
 • Договір про співробітництво з Комунальною установою «Інклюзивно-ресурсний центр» Роздольської сільської ради Михайлівського району Запорізької області № 46/38-06 від 27.11.2019 р.
 • Договір про співробітництво з Комунальною установою «Інклюзивно-ресурсний центр» Мелітопольської міської ради Запорізької області № 43/38-06 від 27.11.2019 р.
 • Договір про співробітництво з відділом освіти Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області № 45/38-06 від 27.11.2019 р.

НАУКОВИЙ ДОРОБОК

 • Varina H. The genesis of the research of determinants of professional stability of a future psychologist personality: conceptualization and empirical referents / H. Varina // Integration of traditional and innovation processes in modern pedagogy and psychology : collective monograph / V. Afanasenko, Aleksіeіenko-Lemovska, Z. Karpenko, O. Melnyk, etc. – Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. – P. 117-140. – ISBN 978-966-397-161-2. – Колективна зарубіжна монографія (SENCE), Web of Science. – Режим доступу: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8376. – DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-161-2/117-140.
 • Варіна Г.Б. Особливості використання арт-терапевтичних технологій в процесі психологічного супроводу сімей, які виховують дітей з особливими потребами / Г.Б. Варіна // Концептуалізація системи сімейно-орієнтованого психолого-педагогічного супроводу родини, яка виховує дитину з особливими потребами: колективна монографія/ О.В. Царькова, О.О. Прокоф’єва, Г.Б. Варіна та ін.; за заг. ред. докт. психолог. наук О.В. Царькової. – Мелітополь, 2019. – С. 389-409. – Розділ у колективній монографії. – Режим доступу: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8386
 • Варіна Г.Б., Аверіна К.С. Психологічні детермінанти особистісного прийняття батьками дітей з інвалідизуючими захворюваннями / Г.Б. Варіна, К.С. Аверіна // Концептуалізація системи сімейно-орієнтованого психолого-педагогічного супроводу родини, яка виховує дитину з особливими потребами: колективна монографія/ О.В. Царькова, О.О. Прокоф’єва, Г.Б. Варіна та ін.; за заг. ред. докт. психолог. наук О.В. Царькової. – Мелітополь, 2019. – С. 75-95. – Розділ у колективній монографії. – Режим доступу: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8383
 • Варіна Г.Б., Каткова Т.А. Психологічні засади дослідження феномену життєстійкості // Г.Б. Варіна, Т.А. Каткова // Міжнародний журнал загальної та медичної психології. – 2019. – № 2 (02). – С. 94-95. – Режим доступу: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8373
 • Варіна Г.Б., Царькова О.В. Навчально-методичні рекомендації для роботи в авторській техніці об’ємна пісочна мандала «Грані власного Я» / Укл. Г.Б. Варіна, О.В. Царькова. – Мелітополь, 2019. – 60 с. (доповнене перевидання) – Режим доступу: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8384
 • Варіна Г.Б., Царькова О.В. Психологічні детермінанти дослідницької концепції моральної рани батьків, що виховують дітей з обмеженими можливостями здоров’я // Г.Б. Варіна, О.В. Царькова // Міжнародний журнал загальної та медичної психології. – 2019. – №2 (02). – С. 96-97. – Режим доступу: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8374
 • Варіна Г.Б., Царькова О.В. Психологічні засади супроводу сімей, які виховують дітей з інвалідизуючими захворюваннями / Г.Б. Варіна, О.В. Царькова // Збірник наукових праць «Теорія і практика сучасної психології». – № 5/2019. – 2019. – С. 10-15. – Фахове видання, Index Copernicus. – Режим доступу: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8366
 • Варіна Г.Б., Царькова О.В. Системний підхід до психологічної корекції почуття провини у батьків дітей з обмеженими можливостями та функціональними розладами / Г.Б. Варіна, О.В. Царькова // Інноваційні технології розвитку психологічних ресурсів особистості/ відпов. ред. Н.І. Тавровецька. – Херсон: Вид-во ФОН Вишемирський В.С., 2019. – С. 329-340. – Розділ у колективній монографії. – Режим доступу: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/3606/
 • Довідник вчителя інклюзивного класу початкової школи і батьків, що виховують дітей з особливими освітніми потребами / кол.авт., за заг. ред. докт. психолог. наук О.В. Царькової. – Мелітополь, 2019. – 240 с. – Режим доступу: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8327/
 • Комплекс психолого-методичних порад батькам та педагогічним працівникам, які виховують дітей з затримкою психічного розвитку: навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти спеціальності 053 Психологія / О.В. Царькова, О.О. Прокоф’єва, Т.А. Каткова, Г.Б. Варіна. – Мелітополь, 2019. – 69 с. – Режим доступу: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8365
 • Комплекс психолого-методичних порад батькам та педагогічним працівникам, які виховують гіперактивну дитину з синдромом дефіциту уваги: навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти спеціальності 053 Психологія / О. В. Царькова, О.О. Прокоф’єва, Т.А. Каткова, Г.Б. Варіна. – Мелітополь, 2019. – 67 с. – Режим доступу: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8363
 • Навчально-методичні рекомендації щодо роботи з метафоричними асоціативними картами «Пристань щастя» / Укл. С.В. Шевченко, Г.Б. Варіна. – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 86725 від 12.03.2019. – Режим доступу: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8385
 • Прокоф’єва О.О. Психодрама як психотерапевтична технологія роботи з батьками, які виховують дитину з особливими потребами / О.О. Прокоф’єва // Концептуалізація системи сімейно-орієнтованого психолого-педагогічного супроводу родини, яка виховує дитину з особливими потребами: колективна монографія / О.В. Царькова, О.О. Прокоф’єва, Г.Б. Варіна та ін.; за заг. ред. докт. психолог. наук О.В. Царькової. – Мелітополь, 2019. – С. 371-389. – Розділ у колективній монографії. – Режим доступу: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8369
 • Прокоф’єва О.О., Пономаренко В.В., Прокоф’єва О.А. Дослідження особливостей емпатично-толерантного ставлення батьків учнівського колективу до дітей з обмеженими можливостями здоров’я / О.О. Прокоф’єва, В.В. Пономаренко, О.А. Прокоф’єва // Концептуалізація системи сімейно-орієнтованого психолого-педагогічного супроводу родини, яка виховує дитину з особливими потребами: колективна монографія/ О.В. Царькова, О.О. Прокоф’єва, Г.Б. Варіна та ін.; за заг. ред. докт. психолог. наук О.В. Царькової. – Мелітополь, 2019. – С. 36-61. – Розділ у колективній монографії. – Режим доступу: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8368
 • Прокоф’єва О.О., Царькова О.В., Аносова Д.І. Психологічний аспект синдрому раннього дитячого аутизму / Прокоф’єва О.О., Царькова О.В., Аносова Д.І. // Психологічний часопис. – 2019. – Том 5. – № 4. – С. 67-80. – Фахове видання, Index Copernicus. – Режим доступу: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8289http://www.apsijournal.com/index.php/psyjournal/article/view/562/352
 • Прокофьева О.А., Кошевая И.В., Прокофьева О.А. Социодрама – ситуация всех ситуаций и событие, собирающее в себе все события / О.А. Прокофьева, И.В. Кошевая, О.А. Прокофьева // Інноваційні технології розвитку психологічних  ресурсів особистості: монографія. – Херсон: ФОП Вишемирський В.С., 2019. – С. 243-258. – Розділ у колективній монографії. – Режим доступу: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8366/
 • Психологічні поради батькам, які виховують гіперактивну дитину з синдромом дефіциту уваги / О.В. Царькова, О.О. Прокоф’єва, Т.А. Каткова, Г.Б. Варіна. – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 94178 від 22.11.2019. – 62 с.
 • Психологічні поради батькам, які виховують дитину з затримкою психічного розвитку / О.В. Царькова, О.О. Прокоф’єва, Т.А. Каткова, Г.Б. Варіна. – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 94177 від 22.11.2019. – 60 с.
 • Трансформаційна психологічна гра «Розправ крила»: методичний посібник / Г.Б. Варіна, С.В. Шевченко. – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 88586 від 15.05.2019. – Режим доступу: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/7859/
 • Царькова О.В. Концептуальні засади дослідження патологізації переживання провини в контексті внутрішньосімейної взаємодії та благополуччя / О.В. Царькова // Концептуалізація системи сімейно-орієнтованого психолого-педагогічного супроводу родини, яка виховує дитину з особливими потребами: колективна монографія/ О.В. Царькова, О.О. Прокоф’єва, Г.Б. Варіна та ін.; за заг. ред. докт. психолог. наук О.В. Царькової. – Мелітополь, 2019. – С. 23-35. – Розділ у колективній монографії. – Режим доступу: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8371
 • Царькова О.В., Каткова Т.А. Форми та методи ефективної реалізації державної підтримки дітей з обмеженими можливостями в Україні // О.В. Царькова, Т.А. Каткова // Концептуалізація системи сімейно-орієнтованого психолого-педагогічного супроводу родини, яка виховує дитину з особливими потребами: колективна монографія/ О.В. Царькова, О.О. Прокоф’єва, Г.Б. Варіна та ін.; за заг. ред. докт. психолог. наук О.В. Царькової. – Мелітополь, 2019. – С. 190-204. – Розділ у колективній монографії. – Режим доступу: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8370
 • Царькова О.В., Шульга О.С. Особливості реалізації програм державної підтримки дітей з обмеженими можливостями / О.В. Царькова, О.С. Шульга // Публічне адміністрування: теорія і практика. – 2019. – Вип. 1. – № 21. – Фахове видання. – Режим доступу: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8389, http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2019-01(21)/index.html
 • Шульга О., Царькова О., Сахарова К. Система інклюзивної освіти як об’єкт державного управління в Україні // О. Шульга, О. Царькова, К. Сахарова // Державне управління та місцеве самоврядування. Збірник наукових праць. – Вип. 2. – № 41. – С. 99-109. – Фахове видання. – Режим доступу: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8391

ФОТОРЕПОРТАЖ

Семінар з міжнародною участю «Духовне бачення інклюзивного простору в освіті», 2019 р.

27 березня на базі Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти членами проектної групи державної бюджетної теми «Розробка методології психолого-педагогічного супроводу сімей, які виховують дітей з особливими освітніми потребами» було проведено семінар з міжнародною участю «Духовне бачення інклюзивного простору в освіті». Члени групи розповіли про стан інклюзивної освіти в Україні.
Запрошеними гостями були представники громадської міжнародної організації «Friends of the Mennonite Centre in Ukraіne», які поділилися досвідом створення інклюзивного освітнього простору Канади. Під час дискусії було виявлено спільні проблеми і запропоновано план подальшої співпраці.
Серед учасників семінару були і представники Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Мелітопольської міської ради Запорізької області, Мелітопольського інклюзивно-ресурсного центру, психолог та учитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 міста Мелітополя. Також, в обговоренні брали участь члени Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Тренінг «Ресурси жіночності», 2019 р.

29 березня 2019 роки для співробітників Центру реабілітації осіб з інвалідністю ММР ЗО з метою психоемоційного розвантаження і профілактики емоційного вигорання був проведений тренінг «Ресурси жіночності».

Науково-методичний семінар «Організація психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти», 15 січня 2020 р.

Участь у семінарі прийняли більш ніж 30 вчителів інклюзивних класів, психологів, методистів Відділу освіти Мелітопольської районної державної адміністрації та КУ «Районний методичний кабінет» Бердянської районної ради. Зокрема, були присутні представники с. Семенівки, с. Костянтинівки, с. Мордвинівка, с. Терпіння, с. Високівка, с. Новгородківка, с. Новомиколаївка, с. Полянівка, с. Вознесенка, с. Спаське, с. Данило-Іванівка, с. Фруктове, с. Долинське, с. Мордвинівка, с. Андріївка, а також запрошені гості з ГО «Особливе дитинство» (м. Мелітополь).

Заняття здобувачів в лабораторії, 2019 р.

Майстер-клас “Вчителі і батьки: точки зіткнення (соціодрама для вирішення конфліктних ситуацій),  13 вересня 2019 р.