Лабораторія комплексного краєзнавства

Міжкафедральна лабораторія комплексного краєзнавства є науковим підрозділом Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Головним завданням Лабораторії є проведення фундаментальних й прикладних наукових краєзнавчих досліджень із залученням до викладачів та студентів університету, а також фахівців інших установ.

Наукові пріоритети діяльності лабораторії у системному та комплексному дослідженні джерел з історії Південної України, їх інформаційного потенціалу.

Робота Лабораторії провадиться по наступним напрямам: об’єднання зусиль фахівців університету для проведення краєзнавчих досліджень, поєднання галузевих досліджень (географо-, історико-, еколого-, літературно-краєзнавчих та інших) у рамках комплексних краєзнавчих досліджень, сприяння використанню краєзнавчих досліджень для розробки планів соціально-економічного розвитку регіонів, залучення до активної краєзнавчої роботи магістрантів, студентів та учнів, публікація результатів краєзнавчих досліджень, надання методичної допомоги закладам освіти, співробітництва на терені краєзнавства з українськими, іноземними та міжнародними установами, організаціями та фондами.

Встановленні зв’язки із менонітами та німцями (Канада, США, Німеччина), нащадками Іогана Корніса (Німеччина, Казахстан), науковцями Університету м. Стокгольм та Інституту культури та історії німців Північно-Східної Європи (IKGN)