Міжкафедральна науково-практична лабораторія художньо-виконавської і педагогічної самореалізації вчителя мистецтва та хореографії

Керівники наукового гуртка:

доктор філософії, ст.викладач Л.Г. Сопіна  та   к.п.н, ст.викладач Ускова А.Л.

Старости  наукового гуртка:

студентка М 521-с групи О.Д. Новікова   

Тематика роботи  наукового гуртка “Acme school”:  Проблеми та перспективи розвитку музичного та хореографічного мистецтва

Метою діяльності наукового гуртка “Acme school”  є: залучення обдарованої студентської молоді до наукової діяльності, сприяння оволодінню здобувачами вищої освіти методиками наукових досліджень, розвитку у них наукового мислення і аналітичних здібностей.

Основні завдання роботи наукового гуртка “Acme school”:

 • виконання науково-дослідних робіт з проблематики тем наукових досліджень кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії;
 • участь студентів в олімпіадах та конкурсах студентських робіт фахового спрямування;
 • виступи студентів з результатами власних наукових досліджень на міжнародних та всеукраїнських студентських наукових, науково-практичних конференціях, семінарах тощо;
 • підготовка до публікації наукових статей з проблемних питань теорії і методики музичної освіти та хореграфії;
 • робота студентів з провідними науковцями кафедри щодо підготовки та оприлюднення наукових доповідей, рефератів, повідомлень на засіданнях наукового гуртку, семінарах, конференціях тощо.

Результати досліджень учасників наукового гуртка “Acme school”

(за період 09.2017-12.2020 рр.):

 • Міжнародній науково-практичній конференції «Педагогіка музичного мистецтва, художньої культури та хореографії у контексті інтернаціоналізації освіти» 8-10 листопада 2017 р. (м.Мелітополь);
 • Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» 30 березня 2018 р., ( м. Переяслав-Хмельницький);
 • ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм» (2 березня 2018 р., м.Кременчук);
 • Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти» (20 березня 2018 р., м.Умань);
 • Всеукраїнській електронній науково-практичній конференції (26 квітня 2018 р., м.Мелітополь);
 • Всеукраїнській студентській науковій конференції «Мистецька освіта в контексті євро інтеграційних процесів» (21 березня 2019 р., м.Умань);
 • Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва» 16 травня 2019 р., м.Херсон);
 • ІІ Міжрегіональному семінарі-практикумі «Мова як носій нематеріальної культурної спадщини» (16.05.2019 р., м.Мелітополь);
 • Міжнародній науково-практичній конференції «Педагогіка мистецтва для культурного зростання впродовж життя» (7-9 листопада 2019 р, м.Мелітополь).   
 • Міжнародній науково-практичній конференції «Педагогіка мистецтва для збереження і розвитку психофізіологічного здоров’я та культурного зростання особистості впродовж життя» (11-13 листопада 2020 р, м.Мелітополь).
 • Міжнародній науково-практичній конференції «Педагогіка мистецтва для  збереження і розвитку психофізіологічного здоров’я та культурного зростання особистості впродовж життя» (19-21 листопада 2021 р, м.Мелітополь).

Публікації студентів:

 • Бєзух В. Стан вивчення тенденцій сучасного вітчизняного хорового мистецтва у музикологічній літературі. (Науковий керівник професор Сегеда Н. А.)
 • Болдуєва М. Розвиток навичок імпровізації в музичній освіті. (Науковий керівник к.п.н, доц. Стотика О.В.)
 • Бургонська З. Компентнісний потенціал уроків музичного мистецтва в вальдорфській школі. (Науковий керівник професор Сегеда Н. А.)
 • Каплюк А. “Функції співацьких резонаторов в теорії та практиці вокального навчання”.(Науковий керівник д.п.н. Василенко Л.М.)
 • Войтенко Р. Формування та розвиток виконавських та педагогічних принципів мистецтва гри на баяні у хх – на початку ххі століть. (Науковий керівник – к.п.н., доц. Антоненко О.М.)
 • Кікавський І. “Наукові підходи щодо формування вокальних навичок в учнів підліткового віку на уроках музичного мистецтва в закладах середньої освіти”. (Науковий керівник д.п.н. Василенко Л.М.)
 • Кузнєцов Д. “Методичні основи формування хорового жесту “ауфтакт””. (Науковий керівник професор Сегеда Н. А.)
 • Гельдієва А. Елементи етноконфесійного хорового мистецтва у контексті полікультурної парадими. (Науковий керівник професор Сегеда Н. А.)
 • Гапєєв В. “Український народний танець як частина національного світосприйняття” (Науковий керівник к.п.н. Ускова А.Л.)
 • Бузовська Л. Актуалізація проблеми формування духовно-моральних якостей старших підлітків засобами музичного мистецтва. (Науковий керівник професор к.п.н. Брежнєва С.Б.)
 • Гурбіч С.О. Орієнтовні педагогічні умови та методи формування комунікативної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва. (Науковий керівник професор к.п.н. Брежнєва С.Б.)
 • Саленко В.В. Культуротворчий потенціал уроків музичного мистецтва у вирішенні проблеми формування національної самосвідомості підлітків. (Науковий керівник професор к.п.н. Брежнєва С.Б.)
 • Санець О.А. Структурні компоненти музично-творчої діяльності молодших школярів. (Науковий керівник професор к.п.н. Брежнєва С.Б.)
 • Івченко Д. “Особливості навчання співу в умовах дистанціїної освіти”
 • Усачова А. “Поєднання елементів сонористики та українського фольклору у сучасному хоровому мистецтві”. (Науковий керівник професор Сегеда Н. А.)
 • Усачова А. “Єднання українського фольклору з елементами сонористики в сучасному хоровому мистецтві” (Науковий керівник професор Сегеда Н. А.)
 • Соколова Є. О. “Зміст і структура вокально-хорових навичок майбутнього вчителя музики” (проф. Сегеда Н. А.)
 • Ткачова А.О. “Педагогічні аспекти розвитку визначальних музичних здібностей учнів молодшого шкільного віку”. (Науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент Назаренко І.М.)
 • Глотова В.В. Особливості музичної освіти в країнах Близького Сходу  (Науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент Ратко М. В.)
 • Пех В.А. Особливості розвитку загальної музичної освіти в Південній Кореї 90-х років ХХ ст. (Науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент Ратко М. В.)
 • Масалова  Т.О.“Комунікативні музичні ігри як засіб соціалізації дітей молодшого шкільного віку” (Науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент Червонська Л.М.)
 • О.Новікова, А.Авакімова “Особливості вокального розвитку учнів підліткового віку”(Науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент Червонська Л.М.)
 • Карпова А. “Актуальні питання історії та теорії професійної освіти в галузі хореографії”. (Науковий керівник кандидат педагогічних наук, старший викладач Ускова А.Л.)
 • Зайцева Т. “Формування інформаційної грамотності у процесі підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва”. (Науковий керівник кандидат педагогічних наук доцент Червонська Л.М.)
 • Масалова  Т. “Музична казкотерапія у вихованні дітей молодшого шкільного віку”. (Науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент Червонська Л.М.)
 • Коновальська К. “Профілактика травматизму на заняттях хореографії”. (Науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент Червонська Л.М.)
 • Германова Д. «Ціннісне ставлення підлітків до навчальної діяльності як предмет наукового дослідження» (Науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент Назаренко І.М.)
 • Богатирьова К. “Класичний екзерсис: практичні аспекти вивчення”. (Науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент Червонська Л.М.)
 • Богатирьова К. “Психологічні аспекти розвитку педагогічної майстерності вчителів мистецьких дисциплін у системі післядипломної освіти”. (Науковий керівник кандидат педагогічних наук, старший викладач Ускова А.Л.)
 • Окороков У. «Особливості музично-ритмічного розвитку дітей дошкільного віку на заняттях «Ритміка» (Науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент Червонська Л.М.)
 • Карпова А. “Психологічні аспекти розвитку творчої діяльності вчителів хореографії ”. (Науковий керівник кандидат педагогічних наук, старший викладач Ускова А.Л.)
 • Зборовський О. «Особливості роботи з хореографічним колективом класичного танцю» (Науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент Червонська Л.М.);
 • Коновальська К. “Розвиток інформаційно-цифрової компетентності вчителів хореографії”. (Науковий керівник кандидат педагогічних наук, старший викладач Ускова А.Л.)
 • Нюняєва В. «Музично-ритмічний розвиток першокласників з раннім дитячим аутизмом (РДА)» (Науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент Червонська Л.М.)
 • Назаренко М. «Методика роботи з хореографічним колективом бального танцю» (Науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент Червонська Л.М.)
 • Окороков У. «Травматизм на заняттях хореографії» (Науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент Червонська Л.М.)
 • Вербіна О.В. Педагогічні умови розвитку творчих здібностей молодших школярів на уроках музичного мистецтва (Науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент Червонська Л.М.)

Науково-методичні виступи (доповіді):

 • Бабенко Наталія. “Вплив діяльності балетмейстера- репетитора на культурне зростання виконавця”.
 • Прищак Валентина. “Хореографічне мистецтво в дошкільному закладі, як запорука всебічного розвитку дитини”.
 • Бенюх Карина. “Хореографічне мистецтво в закладах культури сільської місцевості, як чинник формування національної свідомості”.
 • Без’язична Ганна. “Проблематика зниження інтересу до народного танцю в умовах популяризації сучасного хореографічного мистецтва”.

Підготовка та участь учасників наукового гуртка “Acme school” в олімпіадах:

Участь студентки Болдуєва М. спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) у ІІ етапі Всеукраїнській студентської олімпіади зі спеціальності «Музичне мистецтво» (ІІІ місце) (9-12 квітня 2019 р., м.Кропівницький) (кер. Мержева Л.Ф.).

Участь студентів В.Балтер, А.Гаврилюк, К.Богатирьова, К. Конавальська, О.Зборовський спеціальності 024 Хореографія у ІІ етапі Всеукраїнській студентської олімпіади зі спеціальності «Хореографія» (9-12 квітня 2019 р., м.Одеса).

Участь студентів Сопіна О. та Гайкової А. спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) ІІ етапі Всеукраїнській студентської олімпіади зі спеціальності «Музичне мистецтво» (І місце – Сопін О.; ІІ місце – Гайуова А.) 25-27 квітня 2016 рік, м.Мелітополь.

Участь студентів Лучкіної А. та Бровко Х. спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) ІІ етапі Всеукраїнській студентської олімпіади зі спеціальності «Музичне мистецтво» (І місце – Лучкіна А..; ІІІ місце – Бровко Х.) 27-29 квітня 2015 рік, м.Мелітополь.

Участь студентки Мощенко Л.  спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) ІІ етапі Всеукраїнській студентської олімпіади зі спеціальності «Музичне мистецтво» (напрям Вокал) – І місце (10-12 квітня 2014 рік, м.Мелітополь).

Підготовка та участь учасників наукового гуртка “Acme school” 

в  конкурсах, фестивалях:

Участь студентів наукового гуртка у мистецькому форумі–фестивалі «Полікультурні артдіалоги» в межах Міжнародної науково-практичної конференції «Педагогіка мистецтва для культурного зростання впродовж життя» (7-9 листопада 2019 р, м.Мелітополь), «Педагогіка мистецтва для  збереження і розвитку психофізіологічного здоров’я та культурного зростання особистості впродовж життя» (11-13 листопада 2020 р, м.Мелітополь):

 1. Авакімова А. – лауреат І ступеня в номінації «Академічний вокал»
 2. Новікова О. – лауреат І ступеня в номінації «Академічний вокал»
 3. Вокальний дует студентів ІІІ курсу Авакімової А. та Новікової О. (гран-прі)
 4. Конавальська К. – лауреат ІІ ступеня в номінації «Хореографічне мистецтво»
 5. Богатирьова К – лауреат ІІІ ступеня в номінації «Хореографічне мистецтво»
 6. Бурлікова А. – лауреат ІІ ступеня в номінації «Хореографічне мистецтво»
 7. Прищак В. – диплом учасника
 8. Окороков У, Зборовський О. – диплом учасника