Презентація платформи TeachHub

Місія інтелектуальної платформи «TeachHub» полягає у створенні проєктно-продуктивного та інноваційно-технологічного середовища для забезпечення системної взаємодії, інноваційного партнерства, інтеграції зусиль державних структур управління, освітніх організацій, науково-педагогічної, громадської і бізнес-спільнот задля нарощування позитивної динаміки якості освіти, модернізації змісту і процесу підготовки вчителів, формування нових векторів соціо-культурної активності педагогічних університетів.

Leave a Reply